Skip to content Skip to navigation

Đồng thau cây

Đồng thau cây
Xuất xứ: 
Đài Loan
Hàn Quốc
Malaysia
Trung Quốc

Đồng thau dạng thanh được sử dụng rộng rãi trong gia công cơ khí chính xác

Chủng loại

  • Đường kính              :  từ 2.0 mm – 250 mm
  • Chiều dài                  : từ 1,500 mm – 3,000 mm

Thành phần hóa học

Mã hợp kim

Tiêu chuẩn

Cu %

Pb %

Fe%

Sn %

Zn %

C3601

 

 

 

JIS

59 – 63

1.8 – 3.7

0.30 ↓

( Fe+Sn) ≤ 0.5

Còn lại

C3602

59 – 63

1.8 – 3.7

0.50 ↓

( Fe+Sn) ≤ 1.2

Còn lại

C3603

57 – 61

1.8 – 3.7

0.35 ↓

( Fe+Sn) ≤ 0.6

Còn lại

C3604

57 – 61

1.8 – 3.7

0.50 ↓

( Fe+Sn) ≤ 1.2

Còn lại

C3605

56 – 60

3.5 – 4.5

0.50 ↓

( Fe+Sn) ≤ 1.2

Còn lại

C3712

58 – 62

0.25 – 1.2

( Fe+Sn) ≤ 0.8

Còn lại

C3771

57 – 61

1.0 – 2.5

( Fe+Sn) ≤ 1.0

Còn lại

Đặc tính kỹ thuật

  • BD - Gia công theo phương pháp kéo
  • BE - Gia công theo phương pháp đùn

Mã hợp kim

Độ cứng

Phương pháp
gia công

Độ bền kéo
( N / mm )

Độ giãn
( % )

Độ cứng Vickers
( HV )

 

 

C3601

0

BD

295 ↑

25 ↑

-

1/2H

BD

345 ↑

-

95 ↑

H

BD

450 ↑

-

130 ↑

C3602

F

BD
BE

315 ↑

-

75 ↑

 

C3603

0

BD

315 ↑

20 ↑

-

1/2H

BD

365 ↑

-

100 ↑

H

BD

450 ↑

-

130 ↑

C3604

F

BD
BE

335 ↑

-

80 ↑

C3605

F

BD
BE

335 ↑

-

80 ↑

C3712
C3771

F

BD
BE

315 ↑

15 ↑

-