Skip to content Skip to navigation

Đồng thau dây dẹp

Đồng thau dây dẹp
Xuất xứ: 
Đài Loan
Hàn Quốc
Malaysia
Trung Quốc
Quy cách: 
dạng cuộn

Đồng thau dẹp dạng cuộn được sử dụng sản xuất dây khóa kéo

Chủng loại

Độ dày :                        0.10 - 2.50 mm
Khổ rộng :                     3.0 - 6.0 mm
Trọng lượng cuộn :       40 kg / cuộn

Thành phần hóa học


Mã hợp kim


Tiêu chuẩn


Cu %


Pb %


Fe %


Sb %


Ni %


P %


Zn

H63

 

GB

62 - 65

≤ 0.08

≤ 0.15

≤ 0.005

≤ 0.50

≤ 0.01

Còn Lại

H65

63.5 - 68

≤ 0.03

≤ 0.10

≤ 0.005

≤ 0.50

≤ 0.01

Còn lại

H68

67 – 70

≤ 0.03

≤ 0.10

≤ 0.005

≤ 0.50

≤ 0.01

Còn lại

Đặc tính kỹ thuật

Mã hợp kim

Độ cứng

Độ bền kéo
( N/mm2 )

Độ giãn
( % )

Độ cứng Vickers
( HV )

 

 

H63

M

≥ 290

≥ 35

≤ 95

Y4

/

/

/

Y2

350 – 470

≥ 20

90 – 130

Y

410 – 630

≥ 10

125 – 165

T

≥ 585

≥ 2.5

≥ 155

 

 

H65

M

≥ 290

≥ 40

≤ 90

Y4

325 – 410

≥ 35

85 – 130

Y2

355 – 460

≥ 25

120 – 160

Y

410 – 540

≥ 13

150 – 190

T

520 – 620

≥ 4.0

≥ 180

 

 

H68

M

≥ 290

≥ 40

≤ 90

Y4

325 – 410

≥ 35

85 – 130

Y2

355 – 460

≥ 25

120 – 160

Y

410 – 540

≥ 13

150 – 190

T

520 – 620

≥ 4.0

≥ 180