Skip to content Skip to navigation

Đồng thau thỏi

Đồng thau thỏi C2
Đồng thau thỏi LS59

Đồng thau thỏi với hàm lượng đồng 59 - 63% được sử dụng đúc lư đồng, thiết bị vệ sinh ( vòi sen, van đồng )

Đồng thau thỏi C1
Đồng thau thỏi C1

Đồng thau thỏi C1 với hàm lượng đồng từ 60 - 62% được sử dụng đúc đồ đồng, đồ mỹ nghệ

Đồng thau thỏi LS59
Đồng thau thỏi SMC

Đồng thau thỏi hàm lượng đồng 58 - 60 % được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất thiết bị van - vòi, đồng mỹ nghệ, đúc tượng đồng và một số lĩnh...