Skip to content Skip to navigation

Đồng tinh luyện Cu-DHP

Đồng tinh luyện Cu-DHP
Mã SP: 
CU-DHP
Thương hiệu: 
LUVATA

Đồng phốt pho có đặc tính mạ chất lượng cao và được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng mạ đòi hỏi khắt khe. sự tan chảy không có oxy trong quá trình đúc. Luvata tạo ra hàm lượng phốt pho cho các cực dương 0,04-0,06% mà vẫn đảm bảo tính nhất quán từ bể này sang bể khác. Đồng Cực dương đồng phốt pho được sử dụng trong bể mạ đồng axit

Thành phần hóa học

  • Cu : 99.94% ; Phosphorous : 0.04 – 0.06%

Chủng loại

Dạng viện tròn
( mm )

15
25

28
40

42
45

50
55

Dạng mẩu Slugs
( mm )

8 x 15
8 x 20

12 x 8
12 x 20

14 x 10
14 x 20

25 x 25
25 x 30

Dạng tấm
( mm )

25 x 10 x L
80 x 12 x L

100 x 10 x L
130 x 19 x L

152 x 19 x L
170 x 15 x L

175 x 15 x L
200 x 20 x L

Dạng Ovals
( mm )

48 x 65 x L
51 x 76 x L

 

 

 

Quy cách đóng gói

Dạng viên
Dạng mẩu

40 – 55 mm
15 – 28 mm

25 kg / Hộp carton
20 kg / Hộp carton

40 hộp carton / kiện
50 hộp carton / kiện


Quy cách kiện

500 kg / kiện
  1,000 kg / kiện


Kiện gỗ