Skip to content Skip to navigation

Đồng tinh luyện OF-OK

Đồng tinh luyện OF-OK
Mã SP: 
OF-OK
Thương hiệu: 
LUVATA

Đồng Cực dương không chứa oxy được chế tạo đặc biệt cho mục đích mạ điện. Chúng có mức độ tinh khiết cao (tối thiểu 99,99%) và có bề mặt sạch. Vì cấu trúc tinh thể đúc của chúng và kích thước hạt đều. Cực dương luvata dễ dàng hòa tan và vật liệu chảy tự do của chúng cho phép dễ dàng xử lý

Thành phần hóa học

  • Cu : 99.99% ; Oxygen : 0.0010%

Chủng loại

Dạng viện tròn
( mm )

15
25

28
40

42
45

50
55

Dạng mẩu Slugs
( mm )

8 x 15
8 x 20

12 x 8
12 x 20

14 x 10
14 x 20

25 x 25
25 x 30

Dạng tấm
( mm )

25 x 10 x L
80 x 12 x L

100 x 10 x L
130 x 19 x L

152 x 19 x L
170 x 15 x L

175 x 15 x L
200 x 20 x L

Dạng Ovals
( mm )

48 x 65 x L
51 x 76 x L

 

 

 

Quy cách đóng gói

Dạng viên
Dạng mẩu

40 – 55 mm
15 – 28 mm

25 kg / Hộp carton
20 kg / Hộp carton

40 hộp carton / kiện
50 hộp carton / kiện


Quy cách kiện

500 kg / kiện 
1,000 kg / kiện


Kiện gỗ