Skip to content Skip to navigation

Đồng tinh luyện OF-OK

Đồng tinh luyện OF-OK
Mã SP: 
OF-OK
Thương hiệu: 
LUVATA

Đồng tinh luyện với độ tinh khiết 99.99% được sử dụng trong mạ trục in ống đồng, mạ điện phân

Thành phần hóa học

  • Cu : 99.99% ; Oxygen : 0.0010%

Chủng loại

Dạng viện tròn
( mm )

15
25

28
40

42
45

50
55

Dạng mẩu Slugs
( mm )

8 x 15
8 x 20

12 x 8
12 x 20

14 x 10
14 x 20

25 x 25
25 x 30

Dạng tấm
( mm )

25 x 10 x L
80 x 12 x L

100 x 10 x L
130 x 19 x L

152 x 19 x L
170 x 15 x L

175 x 15 x L
200 x 20 x L

Dạng Ovals
( mm )

48 x 65 x L
51 x 76 x L

 

 

 

Quy cách đóng gói

Dạng viên
Dạng mẩu

40 – 55 mm
15 – 28 mm

25 kg / Hộp carton
20 kg / Hộp carton

40 hộp carton / kiện
50 hộp carton / kiện


Quy cách kiện

500 kg / kiện 
1,000 kg / kiện


Kiện gỗ