Skip to content Skip to navigation

Hợp kim Đồng - SX Ống lót, Bạc Thau

Đồng Hợp Kim
Đồng Hợp Kim

Đồng hợp kim Broze hay còn gọi là thau dầu, có tính cơ lý cao. chịu lực chống mài mòn được sử dụng để sản xuất ống lót, bạc thau cho các bộ phận cơ khí.