Skip to content Skip to navigation

Kẽm Hợp Kim - Đúc đầu khóa kéo Slider

Kẽm Hợp Kim - Đúc đầu khóa kéo Slider
Xuất xứ: 
Hàn Quốc
Mã SP: 
ZP
Thương hiệu: 
WIW

Kẽm hợp kim ZP được sử dụng cho đúc đầu khóa kéo Slider, Nút chặn và nút

Thành phần hóa học:

Al

Cu

Mg

Fe

Pb

Cd

Sn

Zn

2.3~2.7

0.4~0.6

0.01max

0.075max

0.004max

0.003max

0.002max

bal

Quy cách đóng kiện :

Trọng lượng trung bình thỏi

9 kg ± 1kg

Quy cách thỏi ( mm )  

450 x 42 x 90

Trọng lượng trung bình kiện

1000 kg ± 10kg

Quy cách kiện ( mm )

450 x 550 x 90