Skip to content Skip to navigation

Kẽm thỏi - Xi mạ

Kẽm thỏi - Xi mạ Úc SHG 99.995%
Kẽm thỏi - Xi mạ Úc SHG 99.995%

Hàm lượng kẽm cao, đạt 99.995%. Nên tạp chất rất nhỏ.
Công dụng chủ yếu của Kẽm là chất chống ăn mòn ở dạng mạ phủ bề mặt.
Kẽm dùng để xi mạ các chi tiết kim loại, dây thép,…
...

Kẽm thỏi - Xi mạ Hàn Quốc SHG 99.995%
Kẽm thỏi - Xi mạ Hàn Quốc SHG 99.995%

Hàm lượng kẽm cao, đạt 99.995%. Nên tạp chất rất nhỏ.
Công dụng chủ yếu của Kẽm là chất chống ăn mòn ở dạng mạ phủ bề mặt.
Kẽm dùng để xi mạ các chi tiết kim loại, dây...