Skip to content Skip to navigation

Nickel S-Rounds

Nickel S-Rounds
Xuất xứ: 
Canada
Thương hiệu: 
Vale - Inco

Hình dạng S-round và những ưu điểm của việc kích hoạt lưu huỳnh làm cho chúng ưu việt hơn trong mạ điện cao cấp

Chủng loại :

Đường kính :   23 mm
Độ dày :           8 mm 

Thành phần hóa học :

Nickel plus cobalt          :  99.995%
Cobalt              : 0.05                  Iron                          :   0.0004          
Sulphur            : 0.023                Copper                    :   0.001            
Lead                : 0.0003              Acsenic                    :   0.001
Carbon            :  0.003               Zinc                          :   0.0003

Quy cách đóng gói :

10 kg / bao nhựa , 5 bao nhựa / hộp , 20 hộp / kiện
250 kg / thùng , 4 thùng / kiện