Skip to content Skip to navigation

Thép Dây Cuộn

Thép Dạng Cuộn
Xuất xứ: 
Đài Loan
Trung Quốc
Malaysia
Nhật Bản

Thép dây cuộn được ứng dụng trong gia công cơ khí chính xác và để sản xuất các chi tiết trong bộ phận máy in, bộ phận ô tô, linh kiện điện tử....

Chủng loại

Dạng Dây :                 Ø 1.5 mm đến Ø 35 mm
Chiều dài  :                Cuộn 

Thành phần hóa học


hợp kim

Tiêu
chuẩn


Fe


C %


Si %


Mn %


S %


P %

12L14
(SUM 24L)
AISI


97.91 - 98.7


0.07- 0.15


0.10 max


0.80 - 1.20


0.20 - 0.30


0.07 max

1215
(SUM 23)


97.81 - 98.7


0.09 max

 


0.75 – 1.05


0.26 – 0.35


0.04 – 0.09

1144
(SUM 43)


97.54 - 98.01


0.4 - 0.44

 


1.35 - 1.65


0.24 – 0.33


0.04 max

Quy cách đóng gói

Trọng lượng cuộn :                250 - 500 kg
Trọng lượng kiện :                 4 cuộn/ kiện , 1000 kg / kiện