Skip to content Skip to navigation

thép Việt Nam

Vàng tăng giá, Đô la giảm với thông tin tích cực về thương mại
Giá Vàng - XAU/USD tăng trong khi đồng Đô la giảm giá vào thứ Hai ở châu Á trong bối cảnh các thông tin thương mại tích cực hơn xuất hiện vào cuối tuần. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã báo cáo tiến trình đàm phán thương mại...
EU nói Mỹ, tập trung vào Trung Quốc, chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thương mại
(Bloomberg) - Mỹ, vốn bị lôi kéo vào cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc trong khi tiến hành đàm phán với các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Mexico và Canada, có thể không sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Liên minh châu Âu về...